Преглед на ползите

Преглед на ползите

Нашите служители в Meilong Tube са нашият най-важен актив.Meilong Tube признава това, като поддържа конкурентна програма за предимства, която е сред най-добрите в индустрията.Тези предимства осигуряват защита на нашите служители и техните семейства на издръжка.

Нашите предимства, включително следното:

> Медицински
> Зъболекарски
> Застраховка живот на служител / случайна смърт и разчленяване (AD & D)
> Дълготрайна нетрудоспособност
> Визия
> Застраховка на зависим асансьор
> Доброволно семейство AD & D
> Гъвкави разходни сметки

> План за продължаване на заплатата (краткосрочно увреждане)
> План за пенсионни спестявания
> Платен отпуск
> Платени отпуски
> План за подпомагане на обучението
> План за стипендии на Meilong Tube
> Meilong Tube застраховка за пътуване
> Програма за подпомагане на служителите