Организационна структура

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

Управител

Мениджър продажби

Маркетинг

Вътрешни продажби

Продажби в чужбина

качество

Вътрешен лабораторен тест

Тест на семинара

производство

Формиране

Топлинна обработка

Студена работа

Опаковане

Поддръжка и управление на захранването

Управление на резервни части и матрици

Склад от суровини и готов продукт

Мениджър покупки

Суров материал

Производство и тестване

Финансов мениджър

Финанси

Логистиката

Администрация

Човешки ресурси

подбор на персонал

Обучение и професионално образование

Културен

Документация